Pola Esperantisto (dwumiesięcznik)

Czasopismo Pola Esperantisto (Polski Esperantysta) ukazało się w 1906 we Lwowie początkowo jako organ lokalnego Towarzystwa Esperanckiego. Od 1908 było wydawane w Warszawie jako organ polskich esperantystów. Do 1914 jego redaktorem naczelnym był Leon Zamenhof, brat twórcy esperanta. W początkowych latach I wojny światowej (i kilkakrotnie w latach późniejszych) Pola Esperantisto nie ukazywało się, albo ukazywało się nieregularnie.

Po II wojnie światowej do 1990 Pola Esperantisto było wydawane jako organ Polskiego Związku Esperantystów. Po kilkuletniej przerwie Pola Esperantisto zostało wznowione w 2004 w wydawnictwie HEJME (Kazimierz Leja) jako magazyn społeczno-kulturalny, nie związany z PZE. W 2008 Pola Esperantisto ponownie stało się organem Polskiego Związku Esperantystów i do 2012 było wydawane w Nowym Sączu, ówczesnej siedzibie PZE (Halina Komar, Danuta Kowalska). W roku 2012 redaktorem naczelnym była Barbara Pietrzak. Od 2013 redakcja Pola Esperantisto znajduje się w Łodzi. Obecnie redaktorami są: Robert Kamiński i Teresa Nemere.

Pola Esperantisto (w różnym stopniu w swojej ponad 100-letniej historii) służyło czytelnikom informacjami na temat polskiego i światowego ruchu esperanckiego, działalności polskich esperantystów. Zawierało porady językowe i wyjaśnienia gramatyczne. Znaczącą rolę odgrywała oryginalna literatura esperancka i tłumaczenia, artykuły o Polsce. Warto odnotować, iż na łamach Pola Esperantisto jako tłumacz zadebiutował Julian Tuwim – znany polski poeta – swymi esperanckimi przekładami poezji Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Juliusza Słowackiego.

Adres korespondencyjny Redakcji:

Pola Esperantisto
ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a
00-159 Warszawa.

Elektronicznie: rk-lodzo@poczta.wp.pl

Abonament

W 2024 za 6 numerów w wersji papierowej wynosi:

  • Polska – 67 zł,
  • zagranica – 24 euro.

W 2024 za 6 numerów w wersji elektronicznej (pdf) wynosi:

  • Polska – 30 zł,
  • zagranica – 10 euro.

 

Jeden numer papierowy PE w 2024 kosztuje 11 złotych, a cyfrowy 5zł.

Dla wysyłki zagranicznej koszt jednego papierowego numeru wynosi 5€, a w wersji elektronicznej 2€

 

Opłaty w złotych lub euro należy wpłacać na adres:

Polski Związek Esperantystów, ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa.
Numer konta 37 2130 0004 2001 0558 6110 0002
Zamówienia należy opatrzyć informacją, iż chodzi o abonament Pola Esperantisto.

UWAGA: Do opłat w euro należy dodać 10 euro na koszty bankowe.

Pola Esperantisto można abonować poprzez konto w UEA: peaa-v; Dokładne informacje nt. sposobu wnoszenia opłat znajdują się na stronie: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html

Pola Esperantisto z lat 2004-2007 ukazywało się w Wydawnictwie HEJME.

 

Kontakt z redakcją PE jest możliwy za pomocą adresu mailowego

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content