Poznaj moc Esperanta! jest to zadanie realizowane między 20.07.2023 a 31.10.2023 przez Polski Związek Esperantystów (PZE) w zakresie wspierania międzypokoleniowego przekazu wiedzy i umiejętności oraz edukacji i popularyzacji na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze. Jest ono dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej”.

Język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej” to zjawisko, które w 2014 roku zostało wpisane na Krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 

Cele zadania:
– przekazanie wiedzy o języku esperanto, o jego walorach i możliwości wykorzystania w aspekcie tworzenia własnej kultury,
– przybliżenie uniwersalnych wartości oraz idei zgodnego współistnienia różnych kultur,
– szerzenie idei pokoju i zbliżenia między narodami poprzez esperanto,
– przybliżenie sylwetki młodego Ludwika, który już w gimnazjum opracował wstępny projekt języka międzynarodowego – jako inspiracja dla młodzieży do aktywności i podejmowania prób realizacji odważnych pomysłów.

Odbiorcy:
Zadanie adresowane jest głównie do młodzieży i do młodych mieszkańców wybranych miejscowości, w których działają szkoły im. Ludwika Zamenhofa.

Efekty:
Efektem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy o esperancie i tworzenie, w oparciu o tę wiedzę mocniejszego poczucia utożsamiania się z historią w miejscu zamieszkania. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju osobistego ma poszerzenie wiedzy o niematerialnym dziedzictwie, jakie niesie ze sobą historia esperanta oraz kultura tworzona przez esperantystów.

Szczegółowy opis:
– Popularyzowanie międzynarodowego języka esperanto, historii jego powstania i przekazywanie wiedzy o kulturze esperanckiej.
– Wystawa „wędrująca” po Polsce prezentuje tradycje ruchu esperanckiego oraz bogatą twórczość esperantystów. Towarzyszące wystawie prelekcje o języku i o działalności esperantystów trafiają do odbiorcy w sposób bezpośredni.
– Warsztaty językowe, skierowane do młodzieży starszej umożliwiają poznanie nie tylko reguł gramatycznych, nowego słownictwa, ale również brzmienia i melodii języka to doskonała okazja do podnoszenia kompetencji językowych.
– Krzyżówki tematyczne rozwijają umiejętności lingwistyczne, kreatywne układanki słowno-obrazkowe, nauka poprzez zabawę – dla najmłodszych. Podejmowanie prób mówienia, czytania a nawet tłumaczenia w nowym języku.

Warsztaty stanowią przykład działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Tworzą przestrzeń do wspólnego kultywowania tradycji bezpośredniego przekazu międzypokoleniowego. Dają też możliwość zasiania w młodym pokoleniu zamiłowania do ochrony i dbałości o dobra kultury. Uczestnicy warsztatów otrzymują broszury, foldery językowe, znaczki pamiątkowe.

Miejsca realizacji zadania:
Warszawa, Lublin, Częstochowa

Informacje dodatkowe:
Polski Związek Esperantystów, którego historia sięga początków ubiegłego stulecia, rozpoczął swoją działalność już w 1904 roku, jako Warszawskie Towarzystwo Esperantystów. W przyszłym roku przypada zatem 120. rocznica jego powstania. Polscy esperantyści, doceniając rolę pionierów i poprzedników działających przez dziesięciolecia, kontynuują ich dzieło niezmiennie, niestrudzenie i z pełnym zaangażowaniem. W poczuciu odpowiedzialności jaka na nas spoczywa pielęgnujemy tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, dbając o edukację naszych następców. Zadanie realizowane jest międzypokoleniowo przez doświadczonych wieloletnich działaczy PZE we współpracy z sekcją młodzieżową – Polską Młodzieżą Esperancką.

Linki:
Warszawa – zaproszenie
Warszawa – podsumowanie
Lublin – zaproszenie
Lublin – podsumowanie
Częstochowa – zaproszenie
Częstochowa – podsumowanie

~~~~~

Zadanie Poznaj moc Esperanta!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Niematerialne – przekaż dalej.

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content