Rok 2012

Pola Esperantisto 1/2012

W numerze mi.in.: informacje nt. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; felieton historyczny dot. Warszawy w 2 połowie 19-ego wieku; reprint artykułu Ireny Szanser o latach spędzonych przez L.L. Zamenhofa w Warszawie i miejscach z nim związanych; co to są ZEO-j; informacje dot. Światowego Związku Esperanta i jego krajowej sekcji PZE; rozmowa z Głównym Delegatem UEA w Polsce; trzy Polki w Panteonie portalu edukado.net; nauka esperanta w Polsce; planowane wydarzenia esperanckie; światowy dzień radia; Literatura: w hołdzie J.Korczakowi – wiersz St. Ney w tłum. B. Sokalówny; konkurs czytelniczy E-Sumoo; opowiadanie W. Gomulickiego „Czego nie rozumieją jaskółki i motyle” w tłumaczeniu K. Beina.

 

Pola Esperantisto 2/2012

Z powodów technicznych (niezależnych od Redakcji) tj. konieczności zmiany drukarni oraz przeniesienia punktu dystrybucji Pola Esperantisto do Warszaway drugi numer pojawił się ze sporym opóźnieniem za co redakcja serdecznie przeprasza.

W numerze mi.in.: polskojęzyczne informacje dot. Światowego Związku Esperanta i jego krajowego związku PZE; wydarzenia związane ze 125-leciem Esperanta; Warszawa na przełomie 19-ego i 20-ego wieku; reprint z majowego numeru Esperanta 1917 w nawiązaniu do 95-ej rocznicy śmierci twórcy esperanta; Światowa akcja budowy nagrobka L.L. Zamenhofa na cmentarzu żydowskim w Warszawie; Wywiad z Marią Pokrzywnicką z Muzeum Etnograficznego w Toruniu – esperanto w mojej pracy zawodowej; Nowy sukces teatralny Jerzego Handzlika; esperanckie wydarzenia w mieście urodzin twórcy esperanta; Zsófia Patoki – kolejna wolontariuszka esperancka w Białymstoku; na esperanckich śladach Janusza Korczaka; Literatura: skecz „Król Bałtyk” A. Rudawcowa;  planowane i realizowane wydarzenia esperanckie; Obywatelska inicjatywa EEU dot. esperanckich słów hymnu EU;

 Pola Esperantisto 3/2012

W numerze m.in.: informacje nt. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Odznaczenie państwowe dla polskiego esperantysty J. Golca; Warszawa – miejsce narodzin Esperanta – w odradzającej się Polsce; Tegoroczne rocznice związane z twórcą poezji esperanckiej, A. Grabowskim; aktualności dot. Światowego Związku Esperanta i jego krajowej sekcji PZE; rozm. z M. Kempistym, zwycięzcą konkursu na nazwę wypożyczalni rowerowych w Warszawie „Vetrurilo”; G. Szubryczyńska w rozmowie z K. Nemere-Czachowską opowiada o esperancie w swojej pracy zawodowej; ciekawe strony internetowe; esperantyści z Białegostoku z wizytą w Albanii; wspomnieniowo i współcześnie nt. dębu i kamienia pamiątkowego w Sopocie; wywiad z nieŭstannie aktywną  esperantystką z Gdańska, Z. Kamieniecką; Kraków i Bydgoszcz – zapraszają na naukę esperanta; przedstawiciele polskich esperantystów na Światowym Kongresie Esperantystów w Hanoi.

Pola Esperantisto 4/2012

W numerze m.in.: informacje i raporty (Nowy Sącz, Białystok, Olsztyn) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Zasłużony esperantysta, Edward Jaśkiewicz; rozm. z prof. Ilona Koutny prowadzącą Studia Interlingvistyczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Felieton historyczny – Warszawa podczas i po wojnie. Jubileuszowy Kongres Esperanta 1912 w Krakowie; Julius Glück i jego życie dla esperanta; Żegnamy zmarłe zasłużone polskie esperantystki, Jadwigę Gibczyńską i Zofię Banet-Fornal.

Pola Esperantisto 5/2012

W numerze m.in.: dalsze informacje i raporty (Warszawa, Bydgoszcz, Rotterdam) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wystawa i konferencja na ten temat w siedzibie Senatu PR. ZG PZE informuje o Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, planowanym na 19.01.2013 w związku z rezygnacją wszystkich funkcyjnych członków Zarządu. Obszerniej piszemy o Arkonesie w 2012 odznaczonym Nagrodą A. Grabowskiego. Jego uczestnikiem był m.in. Ivan E. Colling z Brazylii, chociaż do Poznania przyjechał jako słuchacz Studiów Interlingwistycznych.

 

 

Pola Esperantisto 6/2012

W numerze m.in.: ostatnie informacje (Kłodzko/Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta, a także podsumowanie wielkiej akcji informacyjnej UEA e-125; Polskojęzyczne informacje dotyczą bieżących prac ZG PZE i Światowego Związku Esperantystów. Wywiad z kuratorem wystawy “Zamenhof w Warszawie”, M. Mórawiecką nawiązuje do wielotygodniowego wydarzenia w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Historii m.st. Warszawy. Esperantyści aktywnie działają nie tylko na rzecz esperanta, ale są również animatorami działań w swoich środowiskach.

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content